دانشکده مدیریت و حسابداری

معرفی:

دانشکده مدیریت و حسابداری از سال 1396 رسما از دانشکده علوم انسانی تفکیک شد و به دانشکده مستقل تبدیل شد. در حال حاضر 5 رشته در مقطع کارشناسی شامل مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت گمرک و حسابداری و 7 رشته در مقطع کارشناسی ارشد شامل مدیریت صنعتی گرایش های تولید و عملیات و گرایش تحقیق در عملیات، مدیریت بازرگانی گرایش های بازاریابی و مدیریت استراتژیک، مدیریت دولتی گرایش های توسعه منابع انسانی و گرایش رفتار سازمانی و رشته مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک. تعداد دانشجویان کارشناسی 650 و کارشناسی ارشد 127 نفر و تعداد هیئت علمی نیز 21 نفر می باشد.

اهم فعالیتها و برنامه های انجام شده:

- برگزرای کنفرانس فرصت ها، چالش ها و راهکارهای توسعه کسب و کار و اشتغال با تأکید بر استان هرمزگان

- اجرای پروژه های تحقیقاتی برای سازمانهای استان هرمزگان

اهداف و برنامه ها:

-تشکیل نفر کسب و کار در دانشکده مدیریت

-آموزش مهارتهای شغلی بر اساس نیاز بازار کار

-تبدیل شدن به دانشکده ای کارآفرین در سطح منطقه

-ایجاد و راه اندازی رشته های مورد نیاز منطقه با تأکید بر رشته های بین رشته ای

-ایجاد ارتباط نزدیک با صنعت و جامعه

-تشکیل بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان