رشته مدیریت گمرک در سال 1375 و مدیریت بازرگانی در سال 1379 راه اندازی گردید و در سال 1380 به گروه مستقل تبدیل شد. در سال 1391 با راه اندازی رشته حسابداری این رشته نیز به گروه فوق اضافه شد. در حال حاضر تعداد دانشجویان کارشناسی حدود 400 نفر می باشد. علاوه براین در رشته مدیریت بازرگانی گرایش های بازاریابی و مدیریت استراتژیک نیز در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی این گروه حدود 30 نفر می باشد. تعداد اعضای هیئت علمی این گروه نیز 13 نفر می باشد

رشته مدیریت صنعتی در سال 1374 راه اندازی شد و در سال 1380 تبدیل به گروه مستقل گردید و در سال 1387 رشته مدیریت دولتی به آن اضافه شد و در حال حاضر 260 دانشجو در مقطع کارشناسی این دو رشته دارد. علاوه براین، رشته های مدیریت صنعتی در دو گرایش تولید و عملیات و تحقیق در عملیات و در رشته مدیریت دولتی گرایش های توسعه منابع انسانی و رفتار سارمانی و رشته مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک نیز در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجو می پذیرد. تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی 70 نفر می باشد. در حال حاضر 8 نفر هیئت علمی تمام وقت مشغول به خدمت می باشند.